Wednesday, March 15, 2017

The day they will reveal it.

Titian Kejayaan



Mengejar kejayaan
Mengharung rintangan
Dengan iringan doa restu
Ayah serta ibu, ku menjejak ilmu


Sedetik yang berlalu
Impianku satu
Gemilang diri, peribadi
Dengan ikrar janji, kata ditepati



Kejayaan diimpikan
Usaha kita perlukan
Kejayaan hasrat kita



Kecemerlangan satu wawasan
Yakini diri tempuh cabaran
Bersama kita buktikan



Zaman berzaman teguh harapan
Semurni impi kita pastikan
Berjaya hingga akhirnya

https://www.youtube.com/watch?v=DFOx0u7U68Q

p/s; I remember we had to sing this song every Tuesday when I was in Form 3. 
Some sort of motivation of the day, I guess. 

another p/s: All the best for tomorrow Xanthrons, no matter what your results would be, I still love all of you.