Monday, March 14, 2011

selak-selak

Hidup yang sesaat ini akan BAHAGIA apabila FAHAM :
TUJUAN hidup = hanya mencari redha Allah S.W.T (98:5)

"padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaatiNya semata-mata kerana (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat; dan demikian itulah agama yang lurus (benar)"

PERANAN hidup = sebagai Khalifah (2:30)

"dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, " Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata," Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?? Dia berfirman, "sungguh, Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui."

TUGAS hidup = MENGABDI kepada Allah (51:56)

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaKu"

PEDOMAN hidup = Al-Quran (2:2)

"Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa"

TELADAN hidup = Nabi MUHAMMAD (33:21)

"sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat)Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah"

SAHABAT hidup = orang-orang beriman (49:10)

"sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat"

ALAT hidup = Harta, takhta & semua potensi (28:77)

"dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi. sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan"

MUSUH hidup = Syaitan (36:60)

"bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan? sungguh, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu"

p/s: got this from a friend of mine in facebook

No comments: