Tuesday, October 14, 2014

Mail Merge - Microsoft Office Words

    Mail Merge adalah kemudahan yang boleh digunakan dalam Microsoft Office Word. Aplikasi ini membolehkan satu dokumen digunakan untuk semua orang. Lazimnya digunakan untuk mengisi borang, sijil, surat edaran, resit dan banyak lagi kegunaanya. 
   Tak perlu taip secara manual, satu-satu. Cuma kena sediakan master dokument (fail induk) dan satu fail pengkalan data (fail excell). Berikut adalah 4 langkah utama yang perlu dituruti untuk membuat  Mail Merge.

1. Buat satu fail pengkalan data dalam bentuk excell, kemudian simpan (save) dan tutupkannya. 

  (Seperti contoh di bawah)  2. Sediakan fail induk. (master document) seperti di bawah.


3. Pilih menu Maillings => Select Recipients => Use Existing List... Kemudian pilih fail pengkalan data anda. (Seperti gambar di bawah)

 4. Masukkan data yang berkenaan dengan letakkan kursor (tanda "l" yang sentiasa berkelip) anda pada tempat yang sesuai pada tempat yang sesuai. Kemudian klik :
Mailling => Insert Merge Field => Nama Ulang langkah 4 sehingga data telah lengkap. (Seperti di bawah) Siap!!! :)Untuk melihat semua data yang telah lengkap sila pilih :

  Mallings => Print Result => klik "<"atau">
 


(Paparan dokumen akan berubah setiap kali klik < atau >)Kegunaan Menu "Finish & Merge"
-  Hasil dokumen secara individu (Fail disimpan berasingan)
- Mencetak data Mail Merge
- Edaran e-mail 
Credit to: link asal

No comments: