Friday, May 6, 2011

Remember Who I Am


"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepada-Ku"
(Az-Zariyat: 56)

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata," Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman," Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"
(Al-Baqarah: 30)

jzkk Liana atas peringatan yang diberikan
you let me see the other side of a coin (^_^)


No comments: